บริการรับสร้างบ้าน

บริการรับสร้างบ้าน

บ้านคือวิมานของเรา ไม่รู้ว่าใครพูดประโยคนี้ไว้ แต่เมื่อฟังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะทำให้มีมานะในการที่จะหาบ้านสักหลังเพื่อเป็นวิมานของเรา

การบริการรับสร้างบ้านนั้นมีมากมายหลายวิธี เช่น สร้างเอง หรือใช้บริการรับสร้างบ้านของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีอยู่มากมาย ดังนั้นการจะปลูกบ้านทั้งที ต้องเลือกบริษัทก่อสร้างให้ถูกต้อง และที่ดีที่สุด เพื่อจะได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขไปนาน ๆ ไม่ใช่เลือกบริษัทที่ไม่ดี ไม่มีคุณภาพมีแต่โฆษณาก็จะทำให้ได้บ้านไม่มีคุณภาพไปด้วย และจะต้องเสียใจไปตลอด

สำหรับผู้ที่มีโครงการจะสร้างบ้าน เราได้คัดเลือกบริษัทก่อสร้างที่ดีที่สุดในประเทศไทยมาให้แล้ว เพื่อบริการรับสร้างบ้านโดยทุกแห่งจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทบริการรับสร้างบ้านที่ดีที่สุด

1. เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญ และมีผลงานการก่อสร้างที่ดี และมีคุณภาพ

2. การมีบ้านสักหลัง เป็นเรื่องใหญ่เราจะผิดพลาดไม่ได้ ดังนั้นต้องเลือกบริษัทที่จะทำการก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญงาน และต้องมีผลงานที่ดี ถ้าเป็นไปได้ควรต้องมีบ้านที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราได้ดูผลงานด้วยก็จะยิ่งเป็นการดีกว่า โดยเฉพาะถ้ามีบ้านตัวอย่างให้ดูหลาย ๆ หลัง เราก็จะยิ่งเกิดความมั่นใจมากขึ้น

3. เลือกบริษัทที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้อง หากเป็นไปได้ควรเลือกบริษัทที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้อง และมีวิศวกรหรือสถาปนิกประจำอยู่ด้วย เพราะการก่อสร้างที่ดีจำเป็นต้องอาศัยบุคคลเหล่านี้ ที่เป็นมืออาชีพ เพื่อเราจะได้มั่นใจว่าเขาจะไม่ทิ้งงาน ไม่หนีงาน เนื่องจากเป็นบริษัทมีตัวตนที่แท้จริง

4. มีราคาที่เหมาะสม การสร้างบ้านจะมีราคาให้เลือกตามความพอใจได้ 3 ระดับ นั่นคือ ราคาสูง ราคากลาง และราคาต่ำ ทางที่ดีเราควรเลือกในราคากลาง ๆ ไว้ก่อน เพราะหากเลือกในราคาที่ถูกมากเกินไปผู้รับเหมาอาจนำวัสดุไม่ดี หรือไม่มีมาตรฐานมาสร้างบ้านให้เราก็ได้ หรือบางทีถ้าราคาสูงเกินไปจนเกินเหตุก็ไม่ไหวเชายกัน เพราะอาจเป็นที่ลำบากใจของผู้รับเหมาที่จะเลือกหาวัสดุชั้นดีมาให้ ดังนั้นเลือกที่ราคากลาง ๆ ไว้ก่อนเป็นดีที่สุด 5. ต้องมีการทำสัญญาสร้างบ้านด้วย การทำสัญญาก่อสร้างบ้าน จำเป็นต้องทำอย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นการบีบบังคับให้ผู้รับเหมาต้องสร้างบ้านให้เสร็จ ไม่ควรระบุในสัญญาเรื่องการจ่ายเงินสูงในระยะแรก เพราะถ้าเหลือเงินน้อยในระยะหลังงานอาจไม่เรียบร้อยก็ได้ หรือผู้รับเหมาอาจทิ้งงานไปเลย