ของเล่นเด็ก

ของเล่นพื้นบ้านไทย

ของเล่นเป็นสิ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาอย่างยาวนาน โดยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่สามารถยืนยันได้คือการพบลูกข่าง ซึ่งเป็นของเล่นเด็กบาบิโลนตั้งแต่เมื่อประมาณมากกว่า 5,000 ปีก่อน ในไทยเองก็มีการค้นพบภาพของเล่นเด็กบนจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์และจากจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณารามในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทรฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 3)ด้วยเช่นกัน และของเล่นเหล่านั้นก็มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาอยู่เสมอ

          ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ของเล่นเด็กที่มีการผลิตขึ้นมาจึงแตกต่างไปจากในอดีตค่อนข้างมาก นั่นทำให้ของเล่นพื้นบ้านหลายอย่างค่อยๆหายไป จนในปัจจุบันของเล่นพื้นบ้านนั้นแทบจะไม่มีคนเล่นอีกแล้วหรือหากจะเจอก็มักพบในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลมากกว่าในตัวเมือง ดังนั้นในวันนี้เราจึงจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับของเล่นพื้นบ้านของไทย ว่าในอดีตที่เทคโนโลยีไม่ได้ก้าวหน้าอย่างในปัจจุบันเด็กไทยเล่นอะไรเพื่อความสนุกสนานกันบ้าง

  • ลูกข่าง ของเล่นสุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมมาจนถึงในปัจจุบัน แต่แตกต่างกันตรงที่ในอดีตลูกข่างนั้นทำขึ้นมาจากวัสดุที่หาได้ง่าย และไม่ได้มีสีสันสวยงามเหมือนในปัจจุบัน ทั้งลูกข่างที่เด็กไทยในอดีตนิยมเล่นก็มีหลายประเภท ทั้งลูกข่างไม้ ลูกข่างสะบ้า ลูกข่างสตางต์ ลูกข่างโว้ ลูกข่างชาวเขา โดยลูกข่างเหล่านี้จะแตกต่างกันในเรื่องของวัสดุที่นำมาใช้ทำและวิธีการเล่น
  • หม้อข้าวหม้อแกง หรือบางพื้นที่เรียกว่าเล่นขายของ เป็นของเล่นที่เป็นที่นิยมในเด็กผู้หญิง โดยการนำวัสดุที่สามารถใส่ของได้มาใส่พวกใบไม้หรือน้ำ การเล่นในรูปแบบนี้ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านจินตนาการได้
  • ว่าว เป็นของเล่นที่นิยมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในปัจจุบันคนอาจไม่ทราบว่าว่าวไทยถือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกีฬาไทยแท้ๆและเป็นกีฬาพื้นบ้านที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของไทยเพราะรูปทรงและโครงว่าวที่แตกต่าง ว่าวปักเป้ากับว่าวจุฬาเองถือเป็นตัวแทนว่าวไทยในการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากว่าวของชาติอื่นๆได้เป็นอย่างดี
  • ม้าก้านกล้วย อีกหนึ่งการละเล่นที่อยู่กับคนไทยมานาน ด้วยในสมัยโบราณบ้านทุกบ้านนิยมปลูกกล้วยไว้เพราะเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน ดังนั้นก้านกล้วยจึงเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย และการทำเองก็ทำได้ง่ายมากอีกด้วย ม้าก้านกล้วยจึงเป็นอีกหนึ่งการละเล่นที่เด็กๆมักจะจับกลุ่มกันมาเล่นด้วยความสนุกสนาน

ของเล่นพื้นบ้านของไทยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสมัยก่อน นอกจากนี้ของเล่นส่วนใหญ่เองก็ทำได้ง่าย วัสดุหาไม่ยาก เหมาะกันคนที่ไม่ต้องการสิ้นเปลืองเป็นอย่างมาก และนอกจากของเล่นเหล่านี้แล้วยังมีของเล่นไทยอีกมากมายที่เหมาะจะนำมาเล่นเช่นกัน